08.06.2021р. – засідання Вченої ради

            Шановні колеги, 08 червня 2021 р. о 14 год. 00 хв., Б-210 відбудеться засідання Вченої ради ОНАХТ.

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й

 

  1. Про зміни у структурі академії.

Ректор Єгоров Б.В.

 

  1. Підсумки і проблеми міжнародної діяльності ОНАХТ.

         Проректор  з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Мардар М.Р.

 

  1. Про готовність до підсумкового контролю і атестації.

    Начальник навчального центру організації освітнього процесу Дец Н.О.

 

  1. Про обрання за конкурсом на посади завідувачів (таємне голосування) та професорів кафедр.

 

  1. Про подання до вченого звання доцента (таємне голосування).

 

  1. Про інформування щодо проєкту Наказу «Про затвердження переліку наукових спеціальностей за галузями науки, відповідно до яких присуджуються наукові ступені кандидата наук і доктора наук».

Проректор з наукової роботи Поварова Н.М.

 

  1. Про призначення двох рецензентів та визначення структурного підрозділу для проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи.

Проректор з наукової роботи Поварова Н.М.

 

  1. Про створення разових спеціалізованих вчених рад.

     Проректор з наукової роботи Поварова Н.М.

 

  1. Відрахування з аспірантури.

    Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

10. Про перезатвердження тем дисертаційних робіт.

11.Про затвердження кількості здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії, підготовка  яких планується започаткувати в ОНАХТ у 2020-2021 н.р. поза державним замовленням.

12. Затвердження навчальних планів, освітніх програм та графіка навчального процесу.

Начальник навчального центру організації освітнього процесу Дец Н.О.

13. Затвердження Положень і змін до них з основної діяльності та про структурні підрозділи ОНАХТ.

14. Про рекомендацію до друку.

15. Різне.