10.11.2021 р. -Засідання Вченої ради ОНАХТ

Шановні колеги, 10 листопада 2021 р. о 14 год. 00 хв., в системі zoom відбудеться засідання Вченої ради ОНАХТ (сумісно з Конференцією трудового колективу)

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

      1. Про зміни у Статуті ОНАХТ (ОНТУ)
Голова первинної профспілкової організації працівників ОНАХТ Страхова Т.В.
2. Про стан оформлення та оплату електронних лікарняних.
Ознайомлення працівників з Положенням про лікарняні Голова первинної профспілкової організації працівників ОНАХТ Страхова Т.В.
3. Про готовність академії та її структурних підрозділів до опалювального сезону
Проректор з ЕРтаАГР Мосієнко Г.А.
4. Про стан вакцинації працівників ОНАХТ та відсторонення від роботи невакцінованих працівників
Проректор з НПтаВРСПОС Кананихіна О.М.
5. Затвердження лімітів стипендіатів

Начальник відділу планування та договірних відносин Осипова І.В.

6. Про створення разових спеціалізованих вчених  рад
Проректор з наукової роботи Наталя ПОВАРОВА
7. Затвердження Положень і змін до них з основної діяльності та про структурні підрозділи ОНАХТ:
7.1 Положення про кафедру філософії і права
7.2 Положення про кафедру електромеханіки та мехатроніки
8. Про рекомендацію до друку:
8.1 навчального посібника «Товарознавство  споживчих товарів, пакування, митне оформлення»  (Верхівкер Я.Г., Гарбажий К.С.,
Луцькова В.А., Манолі Т.А., Мартиросян І.А., Мирошніченко О.М., Недобійчук Т.В., Памбук С.А., Смокова Т.М.);
8.2 періодичних наукових видань ОНАХТ.
9. Різне