Положення

PDF1

 

 

Положення про Вчену раду ОНТУ

 

PDF1

 

 Положення про присвоєння вчених звань науковим та науково-педагогічним працівникам 

 

 

PDF1 Положення про постійно діючу комісію Вченої ради ОНАХТ з розвитку кадрового потенціалу

 

PDF1 Положення про постійно діючу комісію Вченої ради ОНАХТ з розвитку та удосконалення структури академії

 

PDF1  Положення про постійно діючу комісію з розвитку наукових досліджень Вченої ради ОНАХТ 

 

PDF1 Положення про постійно діючу комісію Вченої ради ОНАХТ з виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту

 

PDF1

 

Положення про постійно діючу комісію Вченої ради  з енергоефективності та розвитку матеріально-технічної бази ОНАХТ

 

 

PDF1 Положення про комісію з охорони праці та пожежної безпеки

 

PDF1 Положення про постійно діючу комісію Вченої ради ОНАХТ з розвитку навчального процесу та якості вищої освіти

 

PDF1  Положення про постійно діючу бюджетну комісію