Проекти положень

Для розгляду на засіданні 06.02. 2024р., протокол №11

Положення про атестацію наукових співробітників ОНТУ

Положення І етапу відбору наукових проєктів, які виконуються в ОНТУ за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

Положення І епату відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) в ОНТУ за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

Положення про Консалтингову лабораторію здорового харчування

Положение про НДІ ОНТУ

Положение про Аналітично-інформаційний і організаційний сектор науково-дослідних робіт

Положення про порядок передання майнових прав інтелектуальної власності  в ОНТУ

Положення про порядок підготовки, розгляду подачі заявок на службові винаходи, корисні моделі та об’єкти овторського права і обліку охоронних документів

Положення  про Консалтингову лабораторію “Терма

Положення про Науково-дослідну лабораторію “Стерилізації, оцінки якості та безпеки консервованих продуктів”

Положенняпро Науково-дослідну лабораторію  енергоменджменту

Положення про Відділ патентного та нормативно-технічного забезпечення

Положення про порядок планування і контролю виконання науково-дослідних робіт НДІ ОНТУ

Положення  про науково-дослідну лабораторію “Оцінка якості зерна

Положення  про науково-дослідну лабораторію “Технології фітопрепаратів

Положення про науково-дослідну лабораторію “Харчові нанотехнології”

Положення про Клуб здорового харчування

Положення про Консалтинговий центр НДІ  ОНТУ

Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію  з холодильної техніки

Положення про Проблемну науково-дослідну лабораторію комплексної переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти

Положення про Науково-технічну бібліотеку

ПОЛОЖЕННЯ про Навчально-консалтинговий центр малого та середнього бізнесу

ПОЛОЖЕННЯ про коворкінг “Аспірантські студії ННІПЕіМ ім. Вейнштейна” кафедри МіЛ

Положення про коворкінг-простір A406 кафедри ТПТіУБ

Положення про Раду молодих вчених ОНТУ

Положення про науковий гурток і науковий клуб здобувачів вищої освіти (зі змінами)

Положення про науково та науково-дослідну роботу  здобувачів вищої освіти (зі змінами)

Положення про Наукову Раду ОНТУ

Положення про Наукову раду НДІ ОНТУ (зі змінами)

Положення про організацію наукової, науково-технічноїта інноваційної діяльністі в ОНТУ

Положення про Навчальна лабораторія фізико-хімічних аналізів технології продуктів бродіння, напоїв та виноробства Б-411 кафедри ТВтаСА

Положення про Дегустаційний хаб, Б- 421 кафедри ТВтаСА

Положення про навчальну лабораторію “Товарознавство непродовольчих товарів” Б-420 кафедри ТПТтаУБ

Положення про навчальну лабораторію “Товарознавство продовольчих товарів” Б-404 кафедри ТПТтаУБ

Положення про навчальна лабораторяю Товарознавства, тари та пакувальних матеріалів” Б-410 кафедри ТПТтаУБ

Ліцензійний договір про  надання  невиключної ліцензії  на  використання  твору

Дякуємо всім, хто активно долучається до вдосконалення надісланих на розгляд документів!