монографії та навчальні посібники

До засідання Вченої ради ОНТУ №10 на березень 2023р.