монографії та навчальні посібники

До засідання Вченої ради ОНТУ № 15 на 11.06. 2024р.

Про рекомендацію до розгляду на Вченій раді ОНТУ навчальних посібників:

 1. Навчальний посібник «Розрахунки технологічного обладнання зернових виробництв», автор Петров В.М., для здобувачів вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», рецензенти:
 • Станкевич Г.М. – д.т.н., професор, професор кафедри Технології зерна  і комбікормів;
 • Верещинський О.П. – д.т.н., директор ООО «Олис»;
 • Бабіч М.Б. – к.т.н., генеральний директор «АГРО-СИМО-МАШБУД».
 1. Навчальний посібник «Спеціалізований туризм» у 3 частинах, автори Добрянська Н.А., Саркісян Г.О., Лебедєва В.В., Калмикова І.С., Тріишн Ф.А., Шекера С.С., Ярьоменко С. Г., Саленко Л.Р., Черноусова С.С., Шепелева О. В. , для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм і рекреація», рецензенти:
 • Безугла Л.С., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та економіки підприємства Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”;
 • Горіна Г.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та туризму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
 • Крупка О.М., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму Львівського національного університету природокористування.
  3. Навчальний посібник «МАРКЕТИНГ» під редакцією Лагодієнка В.В. 
  Рецензенти:
  • Павлов К. В. – доктор економічних наук, професор кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Волинського національного університету імені Лесі Українки
  • Савенко І.І. – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і логістики Одеського національного технологічного університету
  • Безугла Л.С.– професор кафедри маркетингу Національного ТУ «Дніпровська політехніка», д.е.н., професор
   4. Підручник «Основи хімії та методи аналізу харчової продукції», автори Черно Н.К., О.О. Антіпіна О.О., Малинка О.В., Вікуль С.І. для здобувачів ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», зокрема які навчаються за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів», а також спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Рецензенти:
  • Макаринська А.В., доктор технічних наук, доцент, завідувачка кафедри Технології зерна і комбікормів Одеського національного технологічного університету;
  • Хома Р.Є., доктор хімічних наук, професор кафедри аналітичної та токсикологічної хімії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
  • Русакова Н.В., доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу хімії лантанідів Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського ПАН України.

5. Монографія «Маркетинг та digital-комунікації». Колектив авторів; Лагодієнко В.В., Мардар М.Р., Савченко Т.В., Кордзая Н.Р., Бахчиванжи Л.А., Устенко І.А., Євтушок О.В., Донець Л.Я., Мунтян І.В., Мільчева В.В., Брайко М.Г. //За науковою редакцією професора Лагодієнко В.В.

Рецензенти:

 • Юрій ДАНЬКО – проректор з наукової та міжнародної діяльності, професор кафедри маркетингу та логістики Сумського національного аграрного університету, д.е.н.;
 • Ірина СЕДІКОВА – завідувачка кафедри менеджменту і логістики Одеського національного технологічного університету, д.е.н., професор;
 • Людмила БЕЗУГЛА – професор  кафедри маркетингу Національного ТУ «Дніпровська політехніка», д.е.н., професор