Обрання за конкурсом, вчені звання

До засідання Вченої ради № 6  (–/12/2022р.)

 

PDF1

 

 

Подання документів на вчене звання професора

 

PDF1Подання документів на вчене звання доцента