Обрання за конкурсом, вчені звання

До засідання Вченої ради № 11 від 06.02.2024р.

до питання стосовно присвоєння вченого звання доцента:

за кафедрою кріогенної техніки – Грудка Б.Г PDF1

за кафедрою маркетингу, підприємництва і торгівлі – Мунтян І.В. PDF1PDF1