Обрання за конкурсом, вчені звання

До засідання Вченої ради №

 

PDF1

 

 

Подання документів на вчене звання професора

Каменева Н.В

 

PDF1Подання документів на вчене звання доцента

Ботіка Т.С.