Обрання за конкурсом, вчені звання

 

До засідання Вченої ради № 16 від 02.07.2024р.

до питання стосовно кандидатури, представленої на нагородження (питання 11.Порядку денного засідання)

PDF1ЄГОРОВ Б.В. слайд-характеристика- 2024

 

до питання стосовно обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедрою:

обрання за конкурсом на посаду професора:

PDF1