Склад Вченої ради

У відповідності до закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду ОНАХТ зі змінами,  наказу ОНАХТ від 29.10.2019 року  № 363-01 «Про затвердження складу Вченої ради ОНАХТ» затверджено

Ректор Єгоров Б.В.
Голова Вченої ради Єгоров Б.В.
Вчена рада
Вчена рада

 

 

   Склад Вченої ради

 1. Єгоров Богдан Вікторович – голова Вченої ради, ректор академії, професор кафедри технології комбікормів і біопалива, д.т.н., професор
 2. Доценко Наталя Вікторівна – учений секретар, доцент кафедри біоінженерії і води, к.т.н., доцент
 3. Абиєва Жасмін Раджиб кизи – голова студентської ради факультету менеджменту, маркетингу і голістики;
 4. Агеєва Ірина Миколаївна – декан факультету менеджменту, маркетингу і логістики,   доцент кафедри менеджменту і логістики, к.е.н., доцент
 5. Азатханов Арсен Арамович – голова студентської ради факультету комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту;
 6. Артеменко Сергій Вікторович –  завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, д. т. н., професор
 7. Базутова Тетяна Володимирівна   –  начальник відділу кадрового забезпечення
 8. Басюркіна Наталія Йосипівна – завідувач кафедри управління бізнесом, д.е.н., доцент
 9. Біленька Ірина Ремівна – директор Центру сприяння працевлаштуванню студентів і випускників ОНАХТ, доцент кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування, к.т.н., доцент
 10. Бурдо Олег Григорович – завідувач кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту
 11. Бордун Тетяна Василівна – директор науково-дослідного інституту ОНАХТ, доцент кафедри технології комбікормів і біопалива, к.т.н., доцент
 12. Бондарчук Дар’я Олександрівна – молодіжний ректор ОНАХТ
 13. Верхівкер Яков Григорович – завідувач кафедри товарознавства та митної справи, д.т.н., професор
 14. Віват Ганна Іванівна – завідувач кафедри українознавства та лінгводидактики, д.філол.н., професор
 15. Віннікова Людмила Григорівна –  завідувач кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів, д.т.н., професор
 16. Волкова Інесса Миколаївна – голова студентської ради факультету економіки, бізнесу і контролю
 17. Гапонюк Олег Іванович – завідувач кафедри технологічного обладнання зернових виробництв, д.т.н., професор
 18. Геращенко Олександр Євгенійович – голова студентської ради факультету іноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу
 19. Глушков Олег Анатолійович – директор фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНАХТ, к.т.н.
 20. Гостев Станіслав Олександрович – голова студентської ради факультету низькотемпературної техніки та інженерної меаніки
 21. Голубков Павло Сергійович – декана факультету комп’ютерних систем та автоматизації, к.т.н.
 22. Дец Надія Олександрівна – директор навчального центру організації освітнього процесу, доцент кафедри технології молока, олійно – жирових продуктів та індустрії краси, к.т.н., доцент
 23. Єпур Ольга Сергіївна – директор фахового коледжу промислової автоматики та інформаційних технологій ОНАХТ
 24. Жигунов Дмитро Олександрович – завідувач кафедри технології переробки зерна, д.т.н., доцент
 25. Зімін Олексій Вячеславович – в.о. декана факультету низькотемпературної  техніки та інженерної механіка, доцент кафедри холодильних установок і кондиціонування повітря,  к.т.н., доцент
 26. Зінченко Ірина Іванівна – директор  науково-технічної бібліотеки
 27. Зінченко Олена Сергіївна  –  завідувач кафедри іноземних мов, к.ф.н., доцент
 28. Іванова Лілія Вікторівна – директор Одеського технічного фахового коледжу ОНАХТ, к.т.н.
 29. Іванова Ліна Олександрівна – професор кафедри електромеханіки, мехатроніки та інженерної графіки, д.т.н., професор
 30. Іванченкова Лариса Володимирівна – завідувач кафедри цифрових технологій фінансових операцій, д.е.н., професор
 31. Іоргачова Катерина Георгіївна –  завідувач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, д.т.н., професор
 32. Кананихіна Олена Миколаївна  – проректор з науково-педагогічної   та виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту, доцент кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування,  к.т.н., доцент
 33. Капрельянц Леонід Вікторович – завідувач кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування, д.т.н., професор
 34. Капустян Антоніна Іванівна – завідувач  кафедри харчової хімії та експертизи, к.т.н., доцент
 35. Кашкано Мар’яна Анатоліївна – відповідальний секретар приймальної комісії,   доцент кафедри ресторанного і оздоровчого харчування, к.т.н., доцент
 36. Коваленко Олена Олександрівна завідувач кафедри біоінженерії і води, д.т.н., с.н.с.
 37. Козадаєва Вікторія Валентинівна – голова студентської ради факультету нафти, газу та екології
 38. Кордзая Натела Ревазівна  – директор Центру маркетингу, реклами та профорієнтаційної діяльності, доцент кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі,  к.т.н, доцент
 39. Корнієнко Юрій Костянтинович – директор Центру дистанційного навчання, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, к.ф-м.н., доцент
 40. Косой Борис Володимирович – директор Навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського, професор кафедри термодинаміки та відновлюваної енергетики,  д.т.н., доцент
 41. Котлик Сергій Валентинович – директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних систем і технологій “Індустрія 4.0” ім. П.М. Платонова,  доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, к.т.н., доцент
 42. Крусір Галина Всеволодівна  – завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій, д.т.н., професор
 43. Кручек Оксана Анатоліївна – начальник відділу контролю якості та моніторингу діяльності, доцент кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі,  к.т.н, доцент
 44. Купріна Наталя Михайлівна – декан факультету економіки,  бізнесу і контролю,   доцент кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент
 45. Лагодієнко Володимир Вікторович – завідувач  кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, д. е. н., професор
 46. Лебеденко Тетяна Євгенівна- завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, д. т. н., професор
 47. Лівенцова Олена Олегівна – завідувач відділом аспірантури і докторантури, доцент кафедри харчової хімії та експертизи, к.х.н., доцент
 48. Лукіяник Олександр Григорович –   директор механіко-технологічного фахового коледжу ОНАХТ
 49. Макаринська Алла Василівна – доцент кафедри технології комбікормів і біопалива, к.т.н., доцент
 50. Мардар Марина Ромиківна – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків,   професор кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, д.т.н., професор
 51. Меліх Олена Олександрівна – завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації, д. е. н., доцент
 52. Мельник Юрій Миколайович -директора Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, доцент кафедри обліку та аудиту, д.е.н., доцент
 53. Мілованов Валерій Іванович – завідувач кафедри компресорів та пневмоагрегатів, д.т.н., професор
 54. Мосієнко Гарій Анатолійович – проректор з економічного розвитку та адміністративно-господарської роботи, к.т.н.
 55. Ніколюк Олена Володимирівна- завідувачка кафедри Публічного управління та адміністрування, д.е.н, доцент
 56. Немченко Валерій Вікторович – завідувач кафедри обліку та аудиту, д.е.н., професор
 57. Неустроєв Юрій Геннадійович – в.о. завідувача кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, к.е.н.
 58. Носов Артем Тимурович – голова студентської ради факультету технології вина та туристичного бізнесу
 59. Ольшевська Ольга Володимирівна – директор Координаційного центру видань наукової періодики, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, к.т.н.
 60. Осадчук Петро Іванович – завідувач кафедри електромеханіки, мехатроніки та інженерної графіки, д.т.н., доцент
 61. Осипова Ірина Володимирівна – начальник відділу планування та договірних відносин
 62. Павлов Олександр Іванович – завідувач кафедри економіки промисловості, д.е.н., професор
 63. Плотніков Валерій Михайлович – завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, д.т.н., професор
 64. Поварова Наталія Миколаївна  – проректор з наукової роботи,   доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів, к.т.н., доцент
 65. Пряхіна Поліна Андріївна – голова студентської ради фвкультету технології зерна і зернового бізнесу
 66. Савенко Ігор Іванович  – завідувач кафедри менеджменту і логістики, д.е.н., професор
 67. Саркісян Ганна Овсепівна  – декан факультету технології вина та туристичного бізнесу, доцент кафедри технології вина та сенсорного аналізу, к.т.н.
 68. Саркісян Карина Юріївна – голова студентської ради факультету автоматизації та робототехніки
 69. Семенюк Юрій Володимирович – завідувач кафедри теплофізики та прикладної екології, д.т.н., професор
 70. Сергеєва Олександра Євгенівна –  завідувач кафедри фізико-математичних наук, д.ф.-м.н., професор
 71. Симоненко Юрій Михайлович –  завідувача кафедри кріогенної техніки, д.т.н., професор
 72. Скляр Лариса Борисівна – головний бухгалтер, доцент кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент
 73. Скрипніченко Дмитро Михайлович – голова первинної профспілкової організації  студентів ОНАХТ, доцент кафедри технології молока, олійно – жирових продуктів та індустрії краси, к.т.н., доцент
 74. Соловей Анатолій Олександрович – завідувач кафедри соціології, філософії і права, к.і.н., доцент
 75. Соц Сергій Михайлович – декан факультету технології зерна і зернового бізнесу, доцент  кафедри технології переробки зерна, к.т.н., доцент
 76. Страхова Тетяна Василівна – голова первинної профспілкової організації працівників ОНАХТ,  доцент кафедри технології зберігання зерна, к.т.н., доцент
 77. Струк Богдан Іванович – в.о. завідувача кафедри фізичної культури та спорту, д.п.н., доцент
 78. Солоницька Ірина Валеріївна – директор Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, к.т.н., доцент
 79. Тітлов Олександр Сергійович – завідувач кафедри теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв, д.т.н., професор
 80. Тележенко Любов Миколаївна – завідувач кафедри ресторанного і оздоровчого харчування, д.т.н., професор
 81. Ткач Вікторія Олександрівна  – декан факультету інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного  бізнесу, професор кафедри готельно – ресторанного бізнесу, д.е. н.
 82. Ткаченко Наталія Андріївна – завідувач кафедри технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси, д.т.н., професор
 83. Ткаченко Оксана Борисівна – завідувач кафедри технології вина та сенсорного аналізу, д.т.н., доцент
 84. Трішин Федір Анатолійович – проректор  з науково-педагогічної та навчальної роботи, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем,  к.т.н., доцент
 85. Федоренко Ірина Володимирівна  – помічник ректора
 86. Фесенко Олена Олександрівна – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, к.т.н., доцент
 87. Хмельнюк Михайло Георгійович – завідувач кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря, д.т.н., професор
 88. Хобін Віктор Андрійович – завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем,  д.т.н., професор
 89. Чудік Руслана Ігорівна – голова студентської ради факультету технології та товарознавства харчових прдуктів та продовольчого бізнесу
 90.  Шарахматова Тетяна Євгенівна – декан факультету технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу,   доцент кафедри молока, олійно – жирових продуктів та індустрії краси, к.т.н., доцент
 91. Шевченко Ганна Анатоліївна – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції, доцент кафедри соціології, філософії і права, к.ф.н., доцент
 92. Шестопалов Сергій Вікторович – декан факультету комп’ютерної  інженерії, програмування та кіберзахисту, доцент кафедри комп’ютерної інженерії, к.т.н., доцент
 93. Шпирко Тетяна Василівна – декан факультету нафти, газу та екології, доцент кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування, к.т.н., доцент