Склад Вченої ради

У відповідності до закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду ОНТУ зі змінами,  наказу ОНТУ від 15.06.2022 року  № 223-01 «Про затвердження складу Вченої ради ОНТУ» (зі змінами) затверджено

Ректор Єгоров Б.В.
Голова Вченої ради Єгоров Б.В.
Вчена рада
Вчена рада

 

 

 

   

 

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 1. Єгоров Богдан Вікторович – Голова Вченої ради, радник ректора, президент ОНТУ, професор кафедри технології зерна і комбікормів, д.т.н., професор
 2. Іванченкова Лариса Володимирівна – ректор ОНТУ, заступник Голови Вченої ради ОНТУ, професор кафедри цифрових технологій фінансових операцій, д.е.н., професор
 3. Доценко Наталя Вікторівна– учений секретар Вченої ради, доцент кафедри біоінженерії і води, к.т.н., доцент
 4. Агеєва Ірина Миколаївна – декан факультету менеджменту, маркетингу і логістики, доцент кафедри менеджменту і логістики, к.е.н., доцент
 5. Агунова  Лариса Володимирівна  – в.о. завідувача кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів, к.т.н., доцент
 6. Азатханов Арсен Арамович – голова студентської ради факультету комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту, студент
 7. Артеменко Сергій Вікторович – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, д. т. н., професор
 8. Базутова Тетяна Володимирівна  –  начальник відділу кадрів
 9. Баранюк Христина Олександрівна – декан факультету економіки, бізнесу і контролю, доцент кафедри обліку і аудиту
 10. Басюркіна Наталія Йосипівна – завідувач кафедри управління бізнесом, д.е.н., професор
 11. Біленька Ірина Ремівна – директор Центру сприяння працевлаштуванню студентів і випускників ОНТУ, доцент кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування, к.т.н., доцент
 12. Бордун Тетяна Василівна – директор науково-дослідного інституту ОНТУ, доцент кафедри технології комбікормів і біопалива, к.т.н., доцент
 13. Бурдо Олег Григорович – завідувач кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту, д.т.н., професор
 14. Верхівкер Яков Григорович – завідувач кафедри товарознавства та митної справи, д.т.н., професор
 15. Волкова Інесса Миколаївна  – голова студентської ради факультету еколоміки, бізнесу і контролю, студентка
 16. Гапонюк Олег Іванович – завідувач кафедри технологічного обладнання зернових виробництв, д.т.н., професор
 17. Гаркович Олексій Леонтійович – в.о. завідувача кафедри екології та природоохоронних технологій, к.т.н., доцент
 18. Геращенко Олександр Євгенійович – голова студентської ради факультету інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу, студент
 19. Глушков Олег Анатолійович – директор фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ, к.т.н., доцент
 20. Дец Надія Олександрівна – проректор з науково-педагогічної, організаційної та виховної роботи, доцент кафедри технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси,  к.т.н., доцент
 21. Добрянська Наталя Анатоліївна – в.о. завідувача  кафедри туристичного бізнесу та рекреації, д.е.н., професор
 22. Єпур Ольга Сергіївна – директор фахового коледжу промислової автоматики та інформаційних технологій ОНТУ
 23. Жигунов Дмитро Олександрович – завідувач кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів, д.т.н., професор
 24. Згадова Наталія Сергієвна – в.о. завідувача кафедри економічної теорії та фінансової безпеки, к.е.н., доцент
 25. Зімін Олексій Вячеславович – в.о. декана факультету низькотемпературної  техніки та інженерної механіка, к.т.н., доцент
 26. Іванова Лілія Вікторівна – директор Одеського технічного фахового коледжу ОНТУ, к.т.н.
 27. Камушков Олександра Сергійовича – декан факультету інноваційних технологій та ресторанно-готельного бізнесу
 28. Кананихіна Олена Миколаївна  – проректор з науково-педагогічної   та виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту, доцент кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування,  к.т.н., доцент
 29. Капустян Антоніна Іванівна – завідувач  кафедри харчової хімії та експертизи, д.т.н., доцент
 30. Кашкано Мар’яна Анатоліївна –директор Центру прийому на навчання,   доцент кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування, к.т.н., доцент
 31. Кічук Олена Миколаївна – в.о. директора  ВСП «Механіко-технологічний фаховий коледж  ОНТУ»
 32. Коваленко Олена Олександрівна завідувач кафедри біоінженерії і води, д.т.н., професор
 33. Ковбасюк Кирило Сергійович – голова студентської ради факультету низькотемпературної техніки та інженерної механіки, студент
 34. Козак Катерина Богданівна – директор Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, д.т.н., професор
 35.  Кордзая Натела Ревазівна  – директор Центру маркетингу, реклами та профорієнтаційної діяльності, професор кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі,  д.т.н, професор
 36. Корнієнко Юрій Костянтинович – начальник відділу організації дистанційної роботи та навчання центру інформаційно-комунікаційних технологій, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, к.ф-м.н., доцент
 37. Косой Борис Володимирович – заступик Голови Вченої ради, директор Навчально-наукового інституту холода, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського, професор кафедри екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології,  д.т.н., доцент
 38. Котлик Сергій Валентинович – директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних систем і технологій “Індустрія 4.0” ім. П.М. Платонова,  доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, к.т.н., доцент
 39. Лагодієнко Володимир Вікторович – завідувач  кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, д. е. н., професор
 40. Лебеденко Тетяна Євгенівна – завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, д. т. н., професор
 41. Ломовцев Павло Борисович  – завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, к.т.н., доцент
 42. Макаринська Алла Василівна –завідувач кафедри технології зерна і комбікормів, д.т.н., доцент
 43. Мардар Марина Ромиківна – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків,   професор кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, д.т.н., професор
 44. Мосієнко Гарій Анатолійович – проректор з економічного розвитку та адміністративно-господарської роботи, к.т.н.
 45. Немченко Валерій Вікторович – завідувач кафедри обліку та аудиту, д.е.н., професор
 46. Ніколюк Олена Володимирівна – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування,  д.е.н., професор
 47. Новикова Валентина Сергіївна – голову студентського самоврядування ОНТУ, студентка факультету менеджменту, маркетингу і публічного адміністрування
 48. Носов Артем Тимурович – голова студентської ради факультету технологій вина та туристичного бізнесу, студент
 49. Ольшевська Ольга Володимирівна – директор  науково-технічної бібліотеки, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, к.т.н., доцент
 50. Орлова Світлана Сергіївна  – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та дизайну, к.т.н., доцент
 51. Орлянська Софія Анатоліївна – голова студентської ради факультету нафти, газу та екології, студентка
 52. Осадчук Петро Іванович – завідувач кафедри електромеханіки та мехатроніки, д.т.н., доцент
 53. Осипова Ірина Володимирівна – начальник планово-фінансового відділу
 54. Павлов Олександр Іванович – завідувач кафедри економіки промисловості, д.е.н., професор
 55. Поварова Наталія Миколаївна  – проректор з наукової роботи,   доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів, к.т.н., доцент
 56. Пряхіна Поліна Андрієвна – голова студентської ради факультету технології зерна і зернового бізнесу, студентка
 57. Рябухіна Валерія Вадимівна – голова студентської ради факультету менеджменту, маркетингу і публічного адміністрування, студентка
 58. Савчук Зоряна Володимировна – голова студентської ради факультету автоматизації та робототехніки, студентка
 59. Саркісян Ганна Овсепівна  – декан факультету технології вина та туристичного бізнесу, професор кафедри туристичного бізнесу і рекреації, д.е.н., професор
 60. Світий Іван Миколайович – декан факультету автоматизації та робототехніки, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем, к.т.н., доцент
 61. Седікова Ірина Олександрівна – завідувач кафедри менеджменту і логістики, д.е.н., професор
 62. Селіванова Алла Віталіївна – декан факультету комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту, к.т.н., доцент
 63. Семенюк Юрій Володимирович – завідувач кафедри енергетики, термодинаміки та прикладної екології, д.т.н., професор
 64. Симоненко Юрій Михайлович –  завідувача кафедри кріогенної техніки, д.т.н., професор
 65. Скляр Лариса Борисівна – головний бухгалтер, доцент кафедри цифрових технологій фінансових операцій, к.е.н., доцент
 66. Скрипніченко Дмитро Михайлович – зав. кафедрою технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси; Голова первинної профспілкової організації студентів, к.т.н., доцент
 67. Соколюк Катерина Юріївна – завідувач відділом аспірантури і докторантури, доцент кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, к.т.н., доцент
 68. Соловей Анатолій Олександрович – завідувач кафедри філософії і права, к.і.н., доцент
 69. Соц Сергій Михайлович – декан факультету технології зерна і зернового бізнесу, доцент кафедри технології переробки зерна, к.т.н., доцент
 70. Станкевич Георгій Миколайович – професор кафедри технології  зерна і комбікормів, д.т.н., професор
 71. Страхова Тетяна Василівна – Голова первинної профспілкової організації працівників ОНТУ,  доцент кафедри технології зерна і комбікормів, к.т.н., доцент
 72. Струк Богдан Іванович – в.о. завідувача кафедри фізичної культури та спорту, д.п.н., доцент
 73. Солоницька Ірина Валеріївна – директор Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, к.т.н., доцент
 74. Тітлов Олександр Сергійович – завідувач кафедри нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики,  д.т.н., професор
 75. Тележенко Любов Миколаївна – завідувач кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування, д.т.н., професор
 76. Ткаченко Оксана Борисівна – завідувач кафедри технології вина та сенсорного аналізу, д.т.н., професор
 77. Ткачук Галина Олександрівна –  завідувач кафедри цифрових технологій і фінансових операцій, д.т.н., професор
 78. Трішин Федір Анатолійович – проректор  з науково-педагогічної та навчальної роботи, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем,  к.т.н., доцент
 79. Федоренко Ірина Володимирівна  – помічник ректора
 80. Федченко Юлію Степанівну – завідувач кафедри фізико-математичних наук, к.ф.-м.н., доцент
 81. Філіпенко Ольга Іванівна – в.о. зав. кафедрою української та іноземної філології
 82. Хмельнюк Михайло Георгійович – завідувач кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря, д.т.н., професор
 83. Хобін Віктор Андрійович – завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем,  д.т.н., професор
 84. Шамайко Влада Вадимівна – голова студентської ради факультету технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу, студентка
 85.  Шарахматова Тетяна Євгенівна – декан факультету технології та товарознавства харчових продуктів і продовольчого бізнесу,   доцент кафедри харчової хімії та експертизи, к.т.н., доцент
 86. Шевченко Ганна Анатоліївна – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції, доцент кафедри філософії і права, к.ф.н., доцент
 87. Шпирко Тетяна Василівна – декан факультету нафти, газу та екології, доцент кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування, к.т.н., доцент