Склад Вченої ради

У відповідності до закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду ОНТУ зі змінами,  наказу ОНТУ від 15.06.2022 року  № 223-01 «Про затвердження складу Вченої ради ОНТУ» (зі змінами) затверджено

Ректор Єгоров Б.В.
Голова Вченої ради Єгоров Б.В.
Вчена рада
Вчена рада

 

 

 

   

 

 

 

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 1. Єгоров Богдан Вікторович – Голова Вченої ради, радник ректора, президент ОНТУ, професор кафедри технології зерна і комбікормів, д.т.н., професор
 2. Іванченкова Лариса Володимирівна – ректор ОНТУ, заступник Голови Вченої ради ОНТУ, професор кафедри цифрових технологій фінансових операцій, д.е.н., професор
 3. Доценко Наталя Вікторівна– учений секретар Вченої ради, доцент кафедри харчової хімії, експертизи та біотехнологій, к.т.н., доцент
 4. Агеєва Ірина Миколаївна – декан факультету менеджменту, маркетингу і логістики, доцент кафедри менеджменту і логістики, к.е.н., доцент
 5. Артеменко Сергій Вікторович – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, д.т.н., професор
 6. Артемчук Даніїл Олегович – голова студентської ради факультету комп’ютерної інженерії, програмування та кібербезпеки, студент
 7. Базутова Тетяна Володимирівна  –  начальник відділу кадрів
 8. Баранюк Христина Олександрівна – декан факультету економіки, бізнесу і контролю, доцент кафедри обліку і аудиту
 9. Басюркіна Наталія Йосипівна – завідувач кафедри торговельного підприємництва, товарознавства та управління бізнесом, д.е.н., професор
 10. Березовська Людмила Віталіївна – завідувач відділом аспірантури і докторантури, ст.викладач кафедри публічного управління та адміністрування;
 11. Біленька Ірина Ремівна – директор Центру сприяння працевлаштуванню студентів і випускників ОНТУ, доцент кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування, к.т.н., доцент
 12. Бордун Тетяна Василівна – директор науково-дослідного інституту ОНТУ, доцент кафедри технології комбікормів і біопалива, к.т.н., доцент
 13. Бурдо Олег Григорович – завідувач кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту, д.т.н., професор
 14. Борисовець Сергій Валерійович – голова студентської ради факультету автоматизації та робототехніки, студент
 15. Верхівкер Яков Григорович – професор кафедри торговельного підприємництва, товарознавства та управління бізнесом , д.т.н., професор
 16. Гапонюк Олег Іванович – завідувач кафедри технологічного обладнання зернових виробництв, д.т.н., професор
 17. Гаркович Олексій Леонтійович – завідувач кафедри екології, води та природоохоронних технологій, к.т.н., доцент
 18. Глушков Олег Анатолійович – директор фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ, к.т.н., доцент
 19. Дец Надія Олександрівна – проректор з науково-педагогічної, організаційної та виховної роботи, доцент кафедри технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси,  к.т.н., доцент
 20. Дідух Геннадій Васильович – в.о. завідувача кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування, к.т.н., доцент
 21. Добрянська Наталя Анатоліївна – завідувач  кафедри туристичного бізнесу та рекреації, д.е.н., професор
 22. Єнгаличева Анастасія Сергіївна – голова студентської ради факультету менеджменту, маркетингу і публічного адміністрування, студентка
 23. Єпур Ольга Сергіївна – директор фахового коледжу промислової автоматики та інформаційних технологій ОНТУ
 24. Жигунов Дмитро Олександрович – завідувач кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів, д.т.н., професор
 25. Згадова Наталія Сергієвна – в.о. завідувача кафедри економічної теорії та фінансової безпеки, к.е.н., доцент
 26. Зімін Олексій Вячеславович – в.о. декана факультету низькотемпературної  техніки та інженерної механіка, к.т.н., доцент
 27. Іванова Лілія Вікторівна – директор Одеського технічного фахового коледжу ОНТУ, к.т.н.
 28. Камушков Олександра Сергійовича – декан факультету інноваційних технологій та ресторанно-готельного бізнесу
 29. Кананихіна Олена Миколаївна  –  доцент кафедри харчової хімії, експертизи та біотехнологій ,  к.т.н., доцент
 30. Капустян Антоніна Іванівна – завідувач  кафедри харчової хімії, експертизи та біотехнологій, д.т.н., доцент
 31. Кашкано Мар’яна Анатоліївна –директор Центру прийому на навчання,   доцент кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування, к.т.н., доцент
 32. Кічук Олена Миколаївна – в.о. директора  ВСП «Механіко-технологічний фаховий коледж  ОНТУ»
 33. Коваленко Олена Олександрівна – професор кафедри екології, води та природоохоронних технологій, д.т.н., професор
 34. Козак Катерина Богданівна – директор Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, д.т.н., професор
 35. Кордзая Натела Ревазівна  – директор Центру маркетингу, реклами та профорієнтаційної діяльності, професор кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі,  д.т.н, професор
 36. Корнієнко Юрій Костянтинович – начальник відділу організації дистанційної роботи та навчання центру інформаційно-комунікаційних технологій, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, к.ф-м.н., доцент
 37. Коробейникова Ольга Олегівна – голова студентської ради факультету економіки, бізнесу і контролю, студентка
 38. Косой Борис Володимирович – заступик Голови Вченої ради, директор Навчально-наукового інституту холода, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського, професор кафедри екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології,  д.т.н., доцент
 39. Котлик Сергій Валентинович – директор Навчально-наукового інституту комп’ютерної інженерії, автоматизації, робототехніки та програмування ім. П.М.Платонова,  доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, к.т.н., доцент
 40. Лагодієнко Володимир Вікторович – завідувач  кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, д. е. н., професор
 41. Лазарєва Марія Олексіївна – голова студентської ради факультету інноваційних технологій харчування та ресторанно-готельного бізнесу, студентка
 42. Лебеденко Тетяна Євгенівна – завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, д.т.н., професор
 43. Лісневський Ян Станіславович – голову студентської ради факультету експертизи, біотехнології, харчової інженерії, підприємництва та торгівлі, студент
 44. Ломовцев Павло Борисович  – завідувач кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, к.т.н., доцент
 45. Макаринська Алла Василівна –завідувач кафедри технології зерна і комбікормів, д.т.н., доцент
 46. Мардар Марина Ромиківна – професор кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, д.т.н., професор
 47. Михайлицький Микита Євгенович – голов студентської ради факультету низькотемпературної техніки та інженерної механіки, студент
 48. Мосієнко Гарій Анатолійович – проректор з економічного розвитку та адміністративно-господарської роботи, к.т.н.
 49. Немченко Валерій Вікторович – завідувач кафедри обліку та аудиту, д.е.н., професор
 50. Ніколюк Олена Володимирівна – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування,  д.е.н., професор
 51. Носов Артем Тимурович – голова студентського самоврядування ОНТУ, студент
 52. Ольшевська Ольга Володимирівна – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, к.т.н., доцент
 53. Орел Вероніка Олександрівна – голова студентської ради факультету технології вина та  туристичного бізнесу, студентка
 54. Орлова Світлана Сергіївна  – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та дизайну, к.т.н., доцент
 55. Орлянська Софія Анатоліївна – голова студентської ради факультету нафти, газу та екології, студентка
 56. Осадчук Петро Іванович – завідувач кафедри електромеханіки та мехатроніки, д.т.н., доцент
 57. Осипова Ірина Володимирівна – начальник планово-фінансового відділу
 58. Павлов Олександр Іванович – завідувач кафедри економіки промисловості, д.е.н., професор
 59. Пряхіна Поліна Андрієвна – голова студентської ради факультету технології зерна і зернового бізнесу, студентка
 60. Ревенюк Тетяну Анатоліївну – декан факультету автоматизації та робототехніки, доцент кафедри електромеханіки та мехатроніки, к.т.н., доцент
 61. Саркісян Ганна Овсепівна  – декан факультету технології вина та туристичного бізнесу, професор кафедри туристичного бізнесу і рекреації, д.е.н., професор
 62. Світий Іван Миколайович – завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем, к.т.н., доцент
 63. Седікова Ірина Олександрівна – завідувач кафедри менеджменту і логістики, д.е.н., професор
 64. Селіванова Алла Віталіївна – декан факультету комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту, к.т.н., доцент
 65. Семенюк Юрій Володимирович – завідувач кафедри енергетики, термодинаміки та прикладної екології, д.т.н., професор
 66. Сиволап Оксана Сергіївна – директор науково-технічної бібліотеки ОНТУ
 67. Симоненко Юрій Михайлович –  завідувача кафедри кріогенної техніки, д.т.н., професор
 68. Скляр Лариса Борисівна – головний бухгалтер, доцент кафедри цифрових технологій фінансових операцій, к.е.н., доцент
 69. Скрипніченко Дмитро Михайлович – зав. кафедрою технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси; Голова первинної профспілкової організації студентів, к.т.н., доцент
 70. Соловей Анатолій Олександрович – завідувач кафедри філософії і права, к.і.н., доцент
 71. Соц Сергій Михайлович – декан факультету технології зерна і зернового бізнесу, доцент кафедри технології переробки зерна, к.т.н., доцент
 72. Станкевич Георгій Миколайович – професор кафедри технології  зерна і комбікормів, д.т.н., професор
 73. Страхова Тетяна Василівна – Голова первинної профспілкової організації працівників ОНТУ,  доцент кафедри технології зерна і комбікормів, к.т.н., доцент
 74. Струк Богдан Іванович – в.о. завідувача кафедри фізичної культури та спорту, д.п.н., доцент
 75. Солоницька Ірина Валеріївна – директор Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. К.А.Богомаза, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, к.т.н., доцент
 76. Тітлов Олександр Сергійович – завідувач кафедри нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики,  д.т.н., професор
 77. Ткаченко Оксана Борисівна – завідувач кафедри технології вина та сенсорного аналізу, д.т.н., професор
 78. Ткачук Галина Олександрівна –  завідувач кафедри цифрових технологій і фінансових операцій, д.т.н., професор
 79. Трішин Федір Анатолійович – проректор  з науково-педагогічної та навчальної роботи, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем,  к.т.н., доцент
 80. Федоренко Ірина Володимирівна  – помічник ректора
 81. Федченко Юлію Степанівну – завідувач кафедри фізико-математичних наук, к.ф.-м.н., доцент
 82. Філіпенко Ольга Іванівна – в.о. зав. кафедрою української та іноземної філології
 83. Хмельнюк Михайло Георгійович – завідувач кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря, д.т.н., професор
 84. Хобін Віктор Андрійович – професор кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем,  д.т.н., професор
 85. Шарахматова Тетяна Євгенівна – декан факультету експертизи, біотехнології, харчової інженерії, підприємництва і торгівлі,   доцент кафедри харчової хімії,експертизи та біотехнологій, к.т.н., доцент
 86. Шевченко Ганна Анатоліївна – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції, доцент кафедри філософії і права, к.ф.н., доцент
 87. Шпирко Тетяна Василівна – декан факультету нафти, газу та екології, доцент кафедри екології, води та природоохоронних технологій, к.т.н., доцент