31.08.2021 р. – Засідання Вченої ради ОНАХТ

Шановні колеги, 31 серпня 2021 р. о 14 год. 00 хв., Б-210  відбудеться засідання Вченої ради ОНАХТ

 

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й

 

 

 1. Про реорганізацію Одеської національної академії харчових технологій в Одеський національний технологічний університет.

Ректор Єгоров Б.В.

 

 1. Розгляд і затвердження змін до Статуту ОНАХТ.

Начальник  відділу юридичного забезпечення Кравченко Т.І.

 

 1. Про перейменування відокремленого структурного підрозділу «Санаторій-профілакторій ОНАХТ».

 

 1. Розгляд і затвердження змін до Корпоративного кодексу ОНАХТ.

Проректор з науково-педагогічної   та виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту Кананихіна О.М.

 

 1. Попередні підсумки прийому на новий 2021/2022 навчальний рік та проблеми формування контингенту студентів.

Відповідальний секретар приймальної комісії Кашкано М.А.

 

 1. Про основні завдання колективу академії на новий 2021/2022 навчальний рік.

Ректор Єгоров Б.В.

 

 1. Про зміни у структурі академії.

Голова постійно діючої комісії Вченої ради ОНАХТ з розвитку та  удосконалення структури академії Хобін В.А.

 1. Затвердження Положень і змін до них з основної діяльності та про структурні підрозділи ОНАХТ.

 

 

 1. Відрахування з аспірантури.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Атестація стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Зарахування до докторантури.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

 

 1. Про призначення двох рецензентів та визначення структурного підрозділу для проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи.

Проректор з наукової роботи Поварова Н.М.

 

 1. Про рекомендацію до друку науково-періодичних видань ОНАХТ.

 

 1. Про профілактику правопорушень під час здійснення навчально-виховного процесу.

 

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2021/2022 н.р.

 

 1. Різне.