Проєкти положень

На обговорення до засідання Вченої ради ОНТУ червні 2023р., протокол №14

PDF1Положення ЦВНП та ІП

PDF1проект нових положень Black Sea Science

PDF1Положення про кафедру екології, води та природоохорон.технологій

На обговорення до наступного засідання Вченої ради ОНТУ 

PDF1Положення про ННТІХП ім. Богомаза К.А.

PDF1Положення про Вчену раду ННТІХП ім. Богомаза К.А.

PDF1ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАВЧАЛЬНО – НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ХОЛОДУ, КРІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЕНЕРГЕТИКИ ІМ. В.С. МАРТИНОВСЬКОГО (1)

PDF1