Проєкти положень

Зміни до положень та  положення, які виносяться на розгляд на засідання 

PDF1