05.10.2021 р. – Засідання вченої ради ОНАХТ

Шановні колеги, 05 жовтня 2021 р. о 14 год. 00 хв., в Б-210 і системі zoom відбудеться
засідання Вченої ради ОНАХТ

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й

     1. Про зміни у Статуті ОНАХТ
Начальник юридичного відділу Кравченко Т.І.
     2. Про стан вакцинації працівник ОНАХТ.
Проректор з НПтаВРСПОС Кананихіна О.М.
     3. Особливості здійснення освітнього процесу в умовах карантину
В.о.проректора з НПтаНР Дец Н.О.
4. Про результати аудиту діяльності студентського містечка ОНАХТ
Начальник відділу внутрішнього аудиту Фролова Т.К.
5. Про підвищення ефективності використання гуртожитків академії
Проректор з ЕРтаАГР Мосієнко Г.А.
     6. Про зміни у структурі академії

Голова постійно діючої комісії Вченої ради ОНАХТ з розвитку та удосконалення структури академії Хобін В.А.
 7. Про затвердження тем та індивідуальних планів здобувачам вищої освіти ступеня доктор філософії прийому 2021 року
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.

8. Про перезатвердження тем дисертаційних робіт

Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
     9. Про затвердження тем та індивідуальних планів докторантів (здобувачам ступеня доктор наук прийому 2021 року)
Завідувач відділу аспірантури і докторантури Лівенцова О.О.
10. Про призначення двох рецензентів та визначення структурного підрозділу для проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи
Проректор з наукової роботи Поварова Н.М.
     11. Затвердження Положень і змін до них з основної діяльності та про
структурні підрозділи ОНАХТ
     12. Різне